Materiały edukacyjne opracowane przez ekonomistów.

Teoria ekonomii

Ekonomia to nauka społeczna o gospodarowaniu w warunkach ograniczonych zasobów, dziedzina wiedzy zajmująca się m.in. analizą procesów gospodarczych. Podobnie jak

Czytaj więcej

Giełda w kontekście polskiego rynku kapitałowego

Rynek kapitałowy jest miejscem mobilizacji funduszy w okresie krótko-, średnio- i długoterminowym (ponad rok), głównie na cele modernizacyjno-inwestycyjne. Poza tym

Czytaj więcej

Podatki i ZUS

Definicja podatku – jego cechy i podstawowe funkcje Ordynacja podatkowa definiuje podatek jako publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne

Czytaj więcej

Budżet domowy

Aby mówić o budżecie domowym i sposobie jego wydatkowania, warto spojrzeć na piramidę Maslowa. Hierarchia potrzeb Maslowa wyjaśnia, dlaczego część

Czytaj więcej

Bankowość i ubezpieczenia

Bank jest to instytucja państwowa lub prywatna, której działalność skoncentrowana jest przede wszystkim na obrocie pieniężnym, finansowaniu inwestycji, udzielaniu kredytów

Czytaj więcej